Izobraževanje pedagoških delavcev in predavanja za starše

Izvajamo predavanja za pedagoške delavce in starše otrok. 

Predavanja izvajajo zaposlene v Centru za krepitev zdravja, tematika predavanj se prilagodi (zdrav način življenja otrok in mladostnikov ter družin, telesna dejavnost, prehrana, vsebine povezane z duševnim zdravjem, prekomerna raba elektronskih naprav ipd.).