Vsebine za osnovnošolce

Vsebine za osnovnošolce

Vsebine so prilagojene starostni skupini, kateri je delavnica namenjena. Delavnice vsebujejo teme o zdravem načinu življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam.

  1. razred: ZDRAVE NAVADE
  2. razred: OSEBNA HIGIENA
  3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENA
  4. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB
  5. razred: ZASVOJENOST, ZDRAVA PREHRANA, GIBANJE
  6. razred: ODRAŠČANJE
  7. razred: MEDOSEBNI ODNOSI, GIBANJE, PREHRANA
  8. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
  9. razred: SAMOPODOBA MLADOSTNIKA IN ŽIVLJENJSKI SLOG.