Vsebine za srednješolce

Vsebine za srednješolce

  1. letnik – POZITIVNA SAMOPODOBA MLADOSTNIKA
  2. letnik – MEDOSEBNI ODNOSI
  3. letnik – ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG ZA OBVLADOVANJE STRESA
  4. letnik – ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PREHRANA MLADOSTNIKA