slika

Priprava na porod in starševstvo

Vloga materinstva in očetovstva sta eni najbolj zaželenih vlog v življenju. Za lažje soočanje z izzivi vas vabimo, da se udeležite Priprave na porod in starševstvo in Varne vadbe v nosečnosti.
slika

Program za krepitev zdravja za odrasle

Program za krepitev zdravja je sestavljen iz 17-tih skupinskih in individualnih delavnic, kjer udeleženci pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad.
slika

Zobozdravstvena vzgoja

Namen zobozdravstvene vzgoje in zobne preventivne dejavnosti je skrb za ustno zdravje otrok in mladostnikov.
slika

Promocija preventivnih programov

Z vidika posameznika je izrednega pomena njegovo znanje o preventivnih ukrepih, s katerimi lahko

slika

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo, kjer program in tematike delavnic prilagodimo ciljni populaciji.